Opprett avtale

Oppstart for AutoPASS for ferje er utsatt på ubestemt tid

Mulighet for betaling med AutoPASS-ferjekonto (AutoPASS-ferjekort / AutoPASS-brikke) på ferjesambandene inkludert i ordningen, er utsatt på ubestemt tid. Ferjesamband som er inkludert i ordningen finner man her.

For oppdateringer om ny oppstartsdato og når avtaletegning åpner – meld deg på vårt nyhetsbrev.

Avtalevilkår

Som privatkunde oppnår man 50% rabatt ved inngåelse av avtale om AutoPASS-ferjekonto og som firmakunde får man 40% rabatt. Rabatt forutsetter at man har betalt inn forskuddsbeløp.

Forskuddsbeløpene er satt til:

 • Forskudd klasse 1 (kjøretøy fra 0 – 8 meter) kr. 3 400
 • Forskudd klasse 2 (kjøretøy fra 8,01 – 17,50 meter) kr. 13 500
 • Forskudd klasse 3 (kjøretøy over 17,51 meter) kr. 25 600

Ved avtaleinngåelse skal alle kjøretøy, som benyttes og som det ønskes AutoPASS-ferje avtalerabatt på, være knyttet mot avtalen.

Privatkunder kan knytte to kjøretøy til en rabattavtale. Det vil si at man kan knytte to kjøretøy til ett forskuddsbeløp. Forskuddsbeløp blir beregnet utifra det kjøretøyet som ligger i høyeste takstgruppe.

Bedriftskunder kan knytte et ubegrenset antall kjøretøy til AutoPASS-ferjekonto – Bedrift. Bedriftskunder må oppgi sitt organisasjonsnummer for å få AutoPASS-ferjekonto – Bedrift. Bedriftskunder betaler ett forskuddsbeløp per kjøretøy på avtalen.

For utenlandsregistrerte kjøretøy må det sendes inn vognkort og miljøsertifikat for de kjøretøy som skal inn på avtalen.

Betaling

For betaling av forskudd vil man kunne benytte følgende betalingmiddel:

 • Faktura
 • Kredittkort
 • Debetkort
 • Vipps

Ved bruk av AutoPASS-ferjekonto vil man kunne betale på ferjesambandene inkludert i ordningen enten med AutoPASS-brikke eller med AutoPASS-ferjekort.

Oppstartsperiode

Ved oppstart vil det kun være noen få anlegg som tilbyr betaling med AutoPASS-brikke.

Disse anleggene er:

Hordaland:

 • Fv. 546 Krokeide–Hufthamar
 • Fv. 646/545 Husavik–Sandvikvåg

Sogn og Fjordane:

 • E39 Anda–Lote

Nordland:

 • E6 Bognes–Skarberget
 • Rv. 827 Drag–Kjøpsvik

Oversikt over alle ferjesamband knyttet til ordningen med AutoPASS-ferjekonto

AutoPASS-ferjekort

Ved registrering av avtale kan man knytte AutoPASS-brikke eller annen brikke knyttet til Easygo til kjøretøyet. Dette gjøres automatisk der systemet finner brikkenummer ved innleggelse av bilnummer.

Ved registrering av avtale vil det være avkrysset for at det skal sendes et AutoPASS-ferjekort til hvert kjøretøy. Dersom kjøretøyet kun skal benytte ferjesamband med brikkebetaling kan man velge bort avkrysning for tilsending av AutoPASS-ferjekort. Et AutoPASS-ferjekort koster kr 50,- som vil bli trukket fra AutoPASS-ferjekonto.

Man må ha ett AutoPASS-ferjekort per kjøretøy.