Om AutoPASS for ferje

Hva er AutoPASS for ferje?

Betalingskonseptet «AutoPASS for ferje» har erstattet den gamle ordningen med verdikort og storbrukerkort, og er en landsomfattende avtale (med visse unntak, se side Ferjesamband).

Det blir etablert en myk overgangsordning som gir mulighet for å benytte gamle verdikort og storbrukerkort en stund inn i 2019. Les mer om dette på siden Spørsmål og svar på «Hva gjør jeg med mitt gamle ferjekort»?

Hvordan fungerer det?

For å oppnå maks rabatt må det opprettes en AutoPASS-ferjekonto hvor man betaler inn på forskudd. Forskuddsbetalt avtale gir 50% rabatt for privatkunder og 40% rabatt for firmakunder (17% på personbilletter i de samband hvor det er personbetaling).

På ferjene vil man nå ta betalt via AutoPASS-brikke eller AutoPASS-ferjekort, og betalingen blir trukket fra innbetalt forskudd på din AutoPASS-ferjekonto.

For betaling av forskudd vil man kunne benytte følgende betalingmiddel:

  • Faktura
  • Faktura per e-post
  • EHF (kun firma)

Min side kan du følge med på gjennomførte reiser, restsaldo og faktura.

Du vil automatisk få tilsendt faktura for påfyll av konto når saldo blir lav.

For mer informasjon om hvordan løsningen fungerer, kan du se på siden Spørsmål og svar.

Hvordan kan jeg skaffe meg en AutoPASS-brikke?

Dersom du allerede har en AutoPASS-brikke fra en brikkeutsteder, for eksempel Trøndelag Bomveiselskap eller Bomringen i Bergen, skal denne benyttes. Når du legger inn ditt bilnummer ved registrering av avtale, vil vi automatisk finne ditt brikkenummer for deg.

Dersom du ikke har brikke, må du kontakte en brikkeutsteder for å bestille. For oversikt over brikkeutstedere hvor du kan bestille brikke, se www.autopass.no.

Hvordan får jeg AutoPASS-ferjekort?

Ved registrering av AutoPASS-ferjeavtale kan man knytte AutoPASS-brikke eller annen brikke knyttet til EasyGo til kjøretøyet. Dette gjøres automatisk der systemet finner brikkenummer ved innleggelse av bilnummer.

Ved registrering av avtale vil det også være et valg om man vil ha tilsendt et AutoPASS-ferjekort til kjøretøyet. Dersom kjøretøyet kun skal benytte ferjesamband med brikkebetaling kan man velge å ikke bestille AutoPASS-ferjekort. Vi gjør oppmerksom på at man da ikke vil oppnå rabatt om man benytter ferjesamband med AutoPASS-kortbetaling. For informasjon om hvilken betalingsmetode de forskjellige ferjesambandene benytter, se siden «Ferjesamband».

Et AutoPASS-ferjekort koster kr 50,- som vil bli trukket fra AutoPASS-ferjekonto, og vil tilsendes per post.

Man må ha ett AutoPASS-ferjekort per kjøretøy.

Avtalevilkår

Som privatkunde oppnår man 50% rabatt på kjøretøy ved inngåelse av avtale om AutoPASS-ferjekonto, og som firmakunde får man 40% rabatt på kjøretøy. Rabatt forutsetter at man har betalt inn forskuddsbeløp.

I de ferjesamband hvor det er personbetaling, vil man oppnå 17% rabatt på personbillett.

Forskuddsbeløpene er satt til:

  • Forskudd klasse 1 (kjøretøy fra 0 – 8 meter) kr. 3 500
  • Forskudd klasse 2 (kjøretøy fra 8,01 – 17,50 meter) kr. 13 900
  • Forskudd klasse 3 (kjøretøy over 17,51 meter) kr. 26 300

Ved avtaleinngåelse skal alle kjøretøy som benyttes, og som det ønskes AutoPASS for ferje-rabatt på, være knyttet mot avtalen.

Privatkunder kan knytte to kjøretøy til en rabattavtale. Det vil si at man kan knytte to kjøretøy til ett forskuddsbeløp. Forskuddsbeløp blir beregnet utifra det kjøretøyet som ligger i høyeste takstgruppe.

Bedriftskunder kan knytte et ubegrenset antall kjøretøy til AutoPASS-ferjekonto – Bedrift. Bedriftskunder må oppgi sitt organisasjonsnummer for å få AutoPASS-ferjekonto – Bedrift. Bedriftskunder betaler ett forskuddsbeløp per kjøretøy på avtalen.

Overgangsperiode

Det blir etablert en myk overgangsordning som gir mulighet for å benytte gamle verdikort og storbrukerkort en stund inn i 2019.

Verdikort

På samband som benytter AutoPASS-kortbetaling vil verdikort kunne fylles på t.o.m. 31.03.2019 hos kortutsteder, og brukes frem til 30.06.2019.
På samband som benytter AutoPASS-brikkebetaling kan verdikort kun brukes frem til 31.01.2019. På ferjesamband Brekstad – Valset kan verdikort kun brukes frem til 15.01.2019.

Storbrukerkort

Storbrukerkort forvaltes som i dag hos ferjeoperatør som utstedte kortet frem til 31.01.2019, og brukes frem til 31.03.2019.

Kortbruk i brikkesamband

Brikkesamband aksepterer både AutoPASS-brikker samt gamle ferjekort t.o.m. 31.01.2019.
Kunder som har gyldig brikke, men ønsker å betale med ferjekort, må kjøre i manuelt felt eller informere billettør før brikken blir belastet.

Refusjon

Du kan også få restbeløp utbetalt. For mer informasjon vedrørende dette, vennligst kontakt ditt ferjesamband.

For mer informasjon om hvordan løsningen fungerer, se siden «Spørsmål og svar».