Spørsmål og svar

Hvordan fungerer det?

Når du oppretter en AutoPASS for ferje forskuddsavtale og betaler inn et forskuddsbeløp, får du en AutoPASS-ferjekonto. Ved ferjereiser trekkes betaling – med rabatt – fra innbetalt forskudd på din ferjekonto.

Privatkunder kan knytte to kjøretøy til samme AutoPASS-ferjekonto – Privat. Forskuddsbeløp blir beregnet ut ifra det kjøretøyet som ligger i høyeste takstgruppe.

Bedriftskunder kan knytte et ubegrenset antall kjøretøy til AutoPASS-ferjekonto – Bedrift. Bedriftskunder betaler ett forskuddsbeløp per kjøretøy på avtalen.

Det finnes tre måter å betale for dine reiser med ferjer i AutoPASS for ferje-ordningen.

1. Betal med AutoPASS for ferje forskuddavtale – få 40-50% rabatt

Dersom du har gyldig AutoPASS-godkjent brikkeavtale linker til www.autopassferje.no/brikkeutstedere/ og registrerer din brikke i tilleggsavtalen AutoPASS for ferje forskuddsavtale, får du som bedriftskunde 40% rabatt og som privatkunde 50% rabatt på dine reiser med ferjer som er med i AutoPASS for ferje-ordningen.

Har du elbil får du rabatten i forskuddsavtalen i tillegg til elbilrabatten du ville fått uten avtale.

For å få rabatten i forskuddsavtalen betaler du med AutoPASS-godkjent bombrikke. Ved oppretting av AutoPASS for ferje forskuddsavtale registrerer du ditt brikkenummer i avtalen.

På ferjesamband som benytter AutoPASS-godkjent brikke som betalingsløsning leses brikken automatisk ved innkjøring på ferjen og kobles mot din forskuddsavtale for betaling.

Kostnaden for ferjereisen trekkes med rabatt fra forskuddsbeløpet du har betalt inn.

Manuell betaling om bord på ferjen med bankkort eller kontanter gir ingen rabatt.

Se hvilken betalingsløsning de forskjellige ferjesambandene benytte

2. Betal med brikke og uten forskuddsavtale – få 10% rabatt

Har du AutoPASS-godkjent brikkeavtale, men velger å ikke opprette tilleggsavtalen AutoPASS for ferje forskuddsavtale, får du automatisk 10% rabatt på reiser med ferjer i AutoPASS for ferje-ordningen som benytter brikke som betalingsløsning.

Dine ferjereiser betales da via din brikkeavtale.

Les mer om 10% rabatt med brikkeavtale her linkes til autopassferje.no

3. Betal med FerryPay – automatisk betaling med bankkort, uten rabatt

De fleste norske ferjer er med i AutoPASS for ferje-ordningen.

Dersom du ikke har AutoPASS-godkjent brikke i kjøretøyet via AutoPASS for ferje forskuddsavtale, kan du nå unngå faktura med fakturagebyr på 35 kroner inkludert moms i posten etter reiser med ferjer som er med i ordningen.

I FerryPay-avtalen registrerer du enkelt kjøretøyets registreringsnummer og bankkort. Når du kjører på ferjen trekkes ditt bankkort automatisk prisen av en fullprisbillett, og kvittering sendes i e-post.

Du kan registrere så mange kjøretøy på avtalen som du ønsker, inkludert kjøretøy du ikke selv eier, men vil betale ferjereiser for.

Les mer og opprett FerryPay-avtale her linkes til autopassferje.no

FerryPay er et betalingsalternativ for deg som ikke har AutoPASS-godkjent brikke i kjøretøyet via AutoPASS for ferje forskuddsavtale, men vil unngå å få fakturaer med fakturagebyr på 35 kroner inkludert moms i posten etter dine reiser med ferjer som er med i AutoPASS for ferje-ordningen. Ordningen inkluderer de fleste ferjer i Norge.

Ved å opprette en FerryPay-avtale og registrere ditt kjøretøys registreringsnummer og bankkort i denne, trekkes kortet automatisk prisen av en fullprisbillett når du kjører på ferjen, og kvittering sendes i e-post.

Du kan registrere så mange kjøretøy på avtalen som du ønsker, inkludert kjøretøy du ikke selv eier, men vil betale ferjereiser for.

Avtalen gir ingen rabatter på ferjereiser.

Les mer og opprett FerryPay-avtale her

AutoPASS-brikker

Hvert kjøretøy i avtalen må ha egen brikke.

Hvis kjøretøyet allerede har brikke: Dersom kjøretøyet du vil registrere i avtalen allerede har AutoPASS-brikke eller EasyGo-brikke, vil systemet normalt automatisk finne brikkenummeret når du legger inn kjøretøyets registreringsnummer.

Hvis kjøretøyet ikke har brikke: Dersom kjøretøyet ikke har brikke må du bestille dette hos en brikkeutsteder. Du må deretter selv registrere den nye brikken i din AutoPASS for ferje forskuddsavtale via AutoPASS for ferje Min Side.

AutoPASS-brikken tilsendes per post innen 1-2 uker, men du kan registrere ditt brikkenummer på din AutoPASS for ferje forskuddsavtale etter 1-2 virkedager.

Se informasjon om brikkeutstedere og bestilling av brikke

De fleste ferjer i Norge benytter kun brikke som betalingsløsning. Ferjekort utfases som betalingsmetode på norske ferjer, og er per i dag kun i bruk på fem ferjesamband. De aller fleste reisende vil derfor ikke ha behov for ferjekort. Se hvilke ferjesamband som bruker ferjekort.

Dersom du trenger ferjekort kan du sende oss en henvendelse via vårt kontaktskjema som inkluderer kundenummer, bilnummer, navn og adresse, så sender vi deg et. Har du mer enn ett kjøretøy registrert på AutoPASS for ferje-avtale, informerer du oss om hvilket kjøretøy/hvilke kjøretøyer du trenger ferjekort til.

Hvert ferjekort har en pris på 50 kroner.

Min avtale

Kunde er selv ansvarlig for at opplysningene i avtalen til enhver tid er korrekt.

Endringer i kjøretøydata skjer ikke automatisk og må meldes inn av kunde selv. Dette gjelder endring av kjøretøyets registreringsnummer, AutoPASS-brikkenummer og takstklasse. Man må også melde fra om endringer i personalia, som for eksempel, mobilnummer, epostadresse, etc. Endringer gjør du enklest på Min Side.

Viktige unntak: 

Se informasjon om personvern

Oppsigelse av din AutoPASS for ferje forskuddsavtale må skje skriftlig. Du kan sende dette via vårt kontaktskjema eller per post til AutoPASS for ferje, v/Skyttel AS, Postboks 6203, 5893 BERGEN.

Eventuell restsaldo til gode vil etter ca. 21 dager tilbakebetales til kontonummer registrert på avtalen.

Kjøretøy

Privatkunder kan knytte to kjøretøy til samme AutoPASS-ferjekonto – Privat. Forskuddsbeløp blir beregnet ut ifra det kjøretøyet som ligger i høyeste takstgruppe.

Bedriftskunder kan knytte et ubegrenset antall kjøretøy til AutoPASS-ferjekonto – Bedrift. Bedriftskunder betaler ett forskuddsbeløp per kjøretøy på avtalen.

Hvert kjøretøy må ha hver sin brikke registrert mot kjøretøyets registreringsnummer som er knyttet opp mot forskuddskonto.

Dersom du har elbil, skal denne registreres som vanlig kjøretøy i avtalen. Du trenger ikke foreta deg noe mer enn dette. Du vil deretter automatisk få elbil takst ved ferjereise.

Elbiler får både rabatt på vanlig takst, samt rabatt på allerede rabattert vanlig takst dersom bilen er registrert med AutoPASS for ferje forskuddsavtale.

EKSEMPEL: Hvis vanlig takst på en ferjereise for personbil er 100 kr, vil elbil rabatten på 50% bety at el-bilen kun betaler 50 kr for ferjereisen. Har man i tillegg AutoPASS for ferje forskuddsavtale, vil man få ytterligere 50% rabatt på de resterende 50 kr. Dette betyr at ferjereisen for en el-bil, når denne inkluderer både vanlig elbil rabatt og AutoPASS for ferje rabatt, i dette eksempelet kun vil koste 25 kr.

NB! Fra 01.03.24 vil rabatt på nullutslippskjøretøy inntil 6 meter reduseres fra 50% til 30% på riksvegssamband og noen fylkesvegssamband. Dette gjelder følgende samband:

Riksvegsamband:

 • Mortavika – Arsvågen    
 • Hjelmeland – Skipavik – Nesvik   
 • Halhjem – Sandvikvåg   
 • Anda – Lote        
 • Lavik – Oppedal
 • Vangsnes – Hella – Dragsvik       
 • Mannheller – Fodnes     
 • Festøya – Solavågen       
 • Molde – Vestnes              
 • Folkestad–Volda              
 • Halsa – Kanestraum        
 • Bodø – Værøy – Røst – Moskenes              
 • Bognes – Lødingen          
 • Drag – Kjøpsvik 
 • Bognes – Skarberget     

Fylkesvegssamband:

 • Melbu – Fiskebøl
 • Nesna – Levang
 • Vennesund – Holm

Fra 18.03.24 vil rabatt på nullutslippskjøretøy inntil 6 meter reduseres fra 50% til 30% på følgende fylkesvegssamband:

 • Stranda – Liabygda
 • Eidsdal – Linge
 • Sykkylven – Magerholm
 • Åfarnes – Sølsnes
 • Kvanne – Rykkjem
 • Seivika – Tømmervåg
 • Volda – Lauvstad
 • Larsnes – Åram – Voksa – Kvamsøya // (betaling mellom Larsnes – Åram, øvrige strekninger er gratis)
 • Årvika – Koparneset
 • Hareid – Sulesund

Se viktig informasjon om bestilling av brikke og pluss gjeldende rabatter for AutoPASS for ferje her.

Motorsykkel, moped, ATV (registrert som moped eller MC), trehjuls-MC og snøscooter kan opprette AutoPASS-ferjekonto. Kjøretøyene kan ikke ha AutoPASS-brikke festet på seg, og kan derfor registreres på AutoPASS-ferjeavtale uten å anskaffe og registrere brikke.  På ferjesamband som benytter AutoPASS-brikke som betalingsløsning, belastes derfor din forskuddsavtale ved at det tas bilde av kjøretøyets registreringsnummer under innkjøring på ferje. I avtalen registrerer du kjøretøyet som mellom 0-8 meter. Det betales ikke tillegg for tilleggsutrustning som tilhenger eller sidevogn på disse kjøretøyene. Elektriske kjøretøy som ikke er registreringspliktige etter vegtrafikkloven transporteres gratis, eksempelvis el-sykkel. NB: ATV som er registrert som traktor faktureres som vanlig kjøretøy – se punkt «Hva betaler traktor og motorredskaper?»

Se hvilken betalingsløsning de forskjellige ferjesambandene benytter

Se viktig informasjon om bestilling av brikke

Dersom bobilen er under 8 meter, skal den registreres som takstgruppe 1.

Dersom bobilen er over 8 meter, skal den registreres som takstgruppe 2.

Dersom bobilen er mellom 6,01 og 8 meter, men du planlegger å ha med henger, sykkelstativ eller liknende som vil øke den totale lengden til over 8 meter, skal den registreres som takstgruppe 2.

For året 2024 har norske myndigheter delt forskuddsbeløpet inn i følgende takstgrupper:

 • Forskudd takstgruppe 1 (MC og kjøretøy fra 0 – 8 meter): 2 000 kr
 • Forskudd takstgruppe 2 (kjøretøy fra 8,01 – 17,50 meter): 9 900 kr
 • Forskudd takstgruppe 3 (kjøretøy over 17,51 meter): 18 700 kr

Kjøretøy mindre eller lik 6 meter og/eller vekt mindre eller lik 3501 kg
Dersom du har personbil som mindre eller lik 6 meter og/eller har vekt under 3501 kg, skal denne registreres som takstklasse 1 selv om du av og til har med henger eller campingvogn som gjør at lengde overstiger 8 meter. Dersom du tar ferjen med henger eller campingvogn, vil total lengde måles og prises deretter.

Prisene er som følger:
Personbil m/henger, total lengde mindre eller lik 6 meter: personbiltakst X 1
Personbil m/henger, total lengde mindre eller lik 10 meter: personbiltakst X 2
Personbil m/henger, total lengde fra og med 10,01 meter: personbiltakst X 3

Dette gjelder også el-bil, men da er det el-biltakst X 1, 2 eller 3.

NB! På ferjesambandet Flakk-Rørvik prises ikke bil med henger etter denne modellen – der prises man på total lengde: 0-6 meter, 6,01-12 meter, og over 12 meter.

Kjøretøy over 6 meter og/eller vekt over 3501 kg
Skal et kjøretøy som er over 6 meter og/eller har vekt over 3501 kg ha med henger, må dette registreres i takstklassen det hører hjemme i når det er på sitt lengste.

Eksempel 1: Dersom du registrerer en bil på 7 meter som takstklasse 1, og deretter kommer på ferjen med tilhenger som øker lengden til eller over 8,01 meter, vil du ikke få rabatt.

Eksempel 2: Dersom du registrerer en bil på 5 meter men med vekt over 3501 kg som takstklasse 1, og deretter kommer på ferjen med tilhenger som øker lengden til eller over 8,01 meter, vil du ikke få rabatt.

Eksempel 3: Dersom du registrerer en bil på 5 meter, men med vekt på eller over 3501 kg, som takstklasse 1, og deretter kommer på ferjen med tilhenger som øker lengden til eller over 8,01 meter, vil du ikke få rabatt.

Motorsykkel, moped, ATV, trehjuls-MC og snøscooter Det betales ikke tillegg for tilleggsutrustning som tilhenger eller sidevogn på disse kjøretøyene.
Elektriske kjøretøy som ikke er registreringspliktige etter vegtrafikkloven transporteres gratis, eksempelvis el-sykkel.

Pris på ferjereise for traktorer og motorredskaper settes etter det enkelte ferjesambandets gjeldende regulativ og takster på lik linje med vanlige kjøretøy.

Traktorer og motorredskaper med registreringsnummer og tillatelse til å kjøre på offentlig vei kan opprette AutoPASS-avtale og få brikke. De kan derfor også registrere med forskuddsavtale hos AutoPASS for ferje og få 40-50% rabatt.

Motorredskaper som ikke har registreringsnummer kan ikke opprette avtale, eksempelvis hjullastere. Disse må betale med bankkort eller kontanter, og får ingen rabatt. Det betales da fullpris basert på kjøretøyets lengde.

For året 2024 har norske myndigheter delt forskuddsbeløpet inn i følgende takstgrupper:

 • Forskudd takstgruppe 1 (MC og kjøretøy fra 0 – 8 meter): 2 000 kr
 • Forskudd takstgruppe 2 (kjøretøy fra 8,01 – 17,50 meter): 9 900 kr
 • Forskudd takstgruppe 3 (kjøretøy over 17,51 meter): 18 700 kr

Motorredskaper som ikke har registreringsnummer kan ikke opprette avtale, eksempelvis hjullastere. Disse må betale med bankkort eller kontanter, og får ingen rabatt. Det betales da fullpris basert på kjøretøyets lengde.

Elektriske kjøretøy som ikke er registreringspliktige etter vegtrafikkloven transporteres gratis, eksempelvis el-sykkel.

Betaling

Klikk her for å se priser på reiser med de ulike ferjesambandene i Norge.

Priser baseres på følgende kriterier som du selv fører inn:

1) Om du reiser med eller uten AutoPASS for ferje forskuddsavtale
2) Om kjøretøyet er bensin/diesel/hybrid eller elbil/nullutslipp
3) Kjøretøyets totale lengde inkludert henger/campingvogn

På Statens vegvesen sine nettsider kan du åpne og laste ned tabeller med priser for personbillett og for kjøretøy basert på kjøretøyets totale lengde inkludert henger/campingvogn:

Rabatt med AutoPASS-brikke UTEN AutoPASS for ferje forskuddsavtale: AutoPASS-kunder med gyldig AutoPASS-brikke, men uten egen AutoPASS for ferje forskuddsavtale, får av sin brikkeusteder 10% rabatt på ferjesamband i ordningen som tilbyr betaling med brikke.

Rabatt med AutoPASS-brikke MED AutoPASS for ferje forskuddsavtale:

Sum som trekkes fra forskudd på ferjekonto inkluderer gjeldende rabatt i den/ferjesamband/ avtalen som er inngått.

EKSEMPEL: Hvis en privatkundes ferjekonto inneholder 3000 kr i forskuddsinnbetaling og fullpris på en ferjereise er 70 kr, vil kunde med sin 50% rabattavtale kun trekkes 35 kr fra ferjekonto. Resterende sum på ferjekonto blir dermed i dette eksemplet 2965 kr.

VIKTIG INFORMASJON:

For å få rabatt må kjøretøyet være registrert med samme betalingsløsning som ferjen. De fleste ferjer benytter AutoPASS-brikke.

Se hvilken betalingsløsning de forskjellige ferjesambandene benytter

Når du oppretter en AutoPASS for ferje forskuddsavtale og betaler inn et forskuddsbeløp, får du en AutoPASS-ferjekonto. Ved ferjereiser trekkes betaling – med rabatt – fra innbetalt forskudd på din ferjekonto.

Betaling av forskudd kan gjøres på følgende måter:

 • Faktura per post (gebyr tilkommer)
 • Faktura per e-post
 • eFaktura (kun privat)
 • EHF (kun bedrift)
 • Kredittkort (kun bedrift)

Om eFaktura:

Privatkunder kan ved betaling av faktura opprette avtale om eFaktura i sin nettbank. Bedriftskunder kan ikke opprette avtale om eFaktura. For kunder med eFaktura vil faktura komme med forfallsdato, men forfallsdato kan endres etter eget ønske. Forfallsdato er lagt inn fordi det kreves trekkdato på eFaktura i banken.

Mottak av ny forskuddsfaktura:

Du vil automatisk få tilsendt varsel med faktura for påfyll av ferjekonto når saldo er nede i ca. 25% av forskuddsbeløpet.

Til informasjon:

Ønsker du å betale nytt forskudd før du mottar ny faktura, kan du benytte KID-nummer på en gammel faktura. Bedriftskunder kan i tillegg fylle på forskuddskonto med kredittkort via Min Side. Husk at du må betale inn minimum ett forskuddsbeløp

For året 2024 har norske myndigheter delt forskuddsbeløp inn i følgende takstgrupper:

 • Forskudd takstgruppe 1 (MC og kjøretøy fra 0 – 8 meter): 2 000 kr
 • Forskudd takstgruppe 2 (kjøretøy fra 8,01 – 17,50 meter): 9 900 kr
 • Forskudd takstgruppe 3 (kjøretøy over 17,51 meter): 18 700 kr

Sum som trekkes fra forskudd på ferjekonto inkluderer gjeldende rabatt i den avtalen som er inngått.

EKSEMPEL: Hvis en privatkundes ferjekonto inneholder 2000 kr i forskuddsinnbetaling og fullpris på en ferjereise er 70 kr, vil kunde med sin 50% rabattavtale kun trekkes 35 kr fra ferjekonto. Resterende sum på ferjekonto blir dermed i dette eksemplet 1965 kr.

På Min Side kan du følge med på gjennomførte reiser, restsaldo og faktura, samt bestille kvittering på reiser.

Du vil automatisk få tilsendt varsel med forskuddsfaktura for påfyll av ferjekonto når saldo er nede i ca. 25% av forskuddsbeløpet. Du kan betale denne fakturaen når du vil, men for å få rabatt må den betales før saldo går i null.

Reiser du med ferjesamband som benytter AutoPASS-brikke som betalingsløsning men ferjekonto er tom, får du allikevel 10% rabatt av full billettpris, men dette trekkes da fra din hovedavtale hos brikkeutsteder (eksempelvis SkyttelPASS eller Fremtind Service).

På Min Side kan du følge med på gjennomførte reiser, restsaldo og faktura, samt bestille kvittering på reiser.

Ønsker du å betale inn nytt forskudd før du mottar ny faktura, kan KID-nummer på en gammel faktura benyttes. Bedriftskunder kan i tillegg fylle på ferjekonto med kredittkort via Min Side. Husk at du må betale inn minimum ett forskuddsbeløp.

For året 2024 har norske myndigheter delt forskuddsbeløp inn i følgende takstgrupper:

 • Forskudd takstgruppe 1 (MC og kjøretøy fra 0 – 8 meter): 2 000 kr
 • Forskudd takstgruppe 2 (kjøretøy fra 8,01 – 17,50 meter): 9 900 kr
 • Forskudd takstgruppe 3 (kjøretøy over 17,51 meter): 18 700 kr

Det kan være flere årsaker til at du ikke har fått AutoPASS for ferje-rabatt.

 1. Din ferjekonto er tom for forskuddsbeløp – og er sperret inntil vi har mottatt ny innbetaling.
 2. AutoPASS for ferje har sperret din avtale grunnet inaktivitet. Ta kontakt med vårt kundesenter for å gjenåpne din avtale.
 3. Brikkenummer eller kjøretøyets registreringsnummer er registrert feil på avtalen.

Dersom du reiser med ferje som godtar brikke som betalingsmiddel og du har gyldig brikkeavtale hos brikkeutsteder, vil kjøretøyets registreringsnummer leses automatisk ved innkjøring på ferje og kobles mot din brikkeavtale. Din ferjereise avregnes da din brikkeavtale, og du får 10% rabatt på reisen.

Rabatten du får med AutoPASS-ferjekonto forutsetter forskuddsbetaling. Dersom ferjereisen ikke kan belastes grunnet manglende innbetalt forskuddsbeløp som gir positiv saldo på din ferjekonto, vil følgende skje:

 • Ved reise i ferjesamband som benytter AutoPASS-brikke: Ferjereisen belastes din avtale hos brikkeutsteder (eksempelvis Fremtind, SkyttelPASS eller Flyt) med 10% brikkerabatt.

Du vil automatisk få tilsendt varsel med forskuddsfaktura for påfyll av AutoPASS-ferjekonto når saldo er nede i ca. 25% av forskuddsbeløpet. Du kan betale denne fakturaen når du vil, men for å få rabatt må den betales før saldo går i null. Ønsker du å betale inn nytt forskuddsfaktura før du mottar ny faktura, kan KID-nummer på en gammel forskuddsfaktura benyttes. Bedriftskunder kan i tillegg fylle på AutoPASS-ferjekonto med kredittkort via Min Side. Husk at du må betale inn minimum ett forskuddsbeløp. For året 2024 har norske myndigheter delt forskuddsbeløp inn i følgende takstgrupper:

 • Forskudd taktsgruppe 1 (MC og kjøretøy fra 0 – 8 meter): 2 000 kr
 • Forskudd taktsgruppe 2 (kjøretøy fra 8,01 – 17,50 meter): 9 900 kr
 • Forskudd taktsgruppe 3 (kjøretøy over 17,51 meter): 18 700 kr

På Min Side kan du følge med på gjennomførte reiser, restsaldo og faktura, samt bestille kvittering på reiser.

Dersom du har minussaldo på din AutoPASS-ferjekonto og denne har vært inaktivt i over en måned, vil vi stenge din AutoPASS-ferjekonto og sende deg en oppgjørsfaktura for den resterende minussaldoen. Hvis du ikke ønsker at din forskuddsavtale skal sies opp, vennligst betal siste mottatte forskuddsfaktura eller øk beløpet på oppgjørsfaktura til å dekke et fullt forskuddsbeløp pluss minussaldo. Ta deretter kontakt med oss for gjenåpning av avtale på telefon 55 30 00 00 eller via vårt kontaktskjema.

EPASS24 håndterer fakturering og innkreving av ubetalte ferjepasseringer for utenlandske kjøretøy på vegne av AutoPASS for ferje. Henvendelser vedrørende faktura fra EPASS24 må rettes mot dem på telefon +46 8 663 54 00 eller via EPASS24 sin nettside.

Prisen på ferjereisen blir avregnet på din AutoPASS-forskuddsavtale når passeringen kommer inn i våre systemer, og ikke når du kjører om bord på ferjen. Billetten du får utlevert er kun et betalingsbevis. Kvittering for din overfart henter du via Min Side. Her finner du også passeringsutskrift med oversikt over pris og rabatt.

Reiser du med ferjen uten brikke, ferjekort fra forskuddsavtale eller FerryPay-avtale, vil eier av kjøretøyet få tilsendt en fullprisfaktura med fakturagebyr på 35 kroner inkludert moms i posten. Kjøretøyets registreringsnummer er da blitt lest ved innkjøring på ferjen og koblet mot eier for fakturering.

De fleste ferjer i AutoPASS for ferje-ordningen godtar kun AutoPASS-godkjent brikke som betalingsløsning, enten du kun kjører med brikkeavtale eller i tillegg registrerer brikken din i AutoPASS for ferje forskuddsavtale. Manglende brikke i kjøretøyet, eller alternativt manglende FerryPay-avtale som gir automatisk betaling med bankkort, betyr at faktura med gebyr sendes i post.

Det finnes unntak hvor noen ferjesamband i ordningen billetterer på andre måter, enten ved bruk av ferjekort eller ved bruk av bankkort/kontanter/andre betalingsmåter. Noen krever også passasjerbetaling.

Ta kontakt med de individuelle sambandene vedrørende spørsmål om betalingsmåte. Sambandene som ikke godtar betaling med brikke er:

 • Fogn – Judaberg – Nedstrand – Jelsa
 • Breistein – Valestrand
 • Florabassenget
 • Kaupanger – Frønningen
 • Ortnevik – Måren – Nordeide
 • Mekjarvik – Kvitsøy
 • Hofles – Geisnes – Lund
 • Ølhammeren – Seierstad 

Les om hvordan du får opptil 50% rabatt på dine ferjereiser, eller slipper fakturagebyr.

Les om hvordan du får opptil 50% rabatt på dine ferjereiser, eller slipper fakturagebyr.

Regelen som gav idrettslag og organisasjoner rett til å betale for flere kjøretøy med samme rabattgivende verdikort på samme tur, falt bort fra Riksregulativet for ferjetakster 1. januar 2019.

Ved fornyelse av AutoPASS for ferje forskuddsavtale vil det stort sett innføres AutoPASS-brikke som betalingsmiddel. Regelen er at en AutoPASS-brikke alltid er knyttet til et bestemt kjøretøy, og på sikt må idrettslag og organisasjoner uansett forholde seg til at betalingsmiddelet er knyttet til et bestemt kjøretøy.

Ved oppstart av AutoPASS for ferje er det vurdert som fornuftig å sikre at regelen er lik for alle betalingsmidler som inngår i konseptet, det vil si AutoPASS-brikker. Idrettslag og organisasjoner må derfor innrette seg slik at kjøretøyets eier kan få refundert dokumenterte utlegg for ferjereiser gjennom f.eks. reiseregning.

Honnørreisende/uføre/blinde/døvblinde betaler barnetakst, gjerne på folkemunne kalt honnørtakst, i de ferjesamband hvor det fortsatt er passasjerbetaling. Det gis ikke ytterligere rabatt.

Ordningen omfatter:

 • Personer over 67 år
 • Uføre som har uførepensjon etter lov om folketrygd av 28. febr. 1997 nr. 19, paragraf 12.
 • Blinde
 • Døvblinde
 • Ektefelle som reiser sammen med person som har rett til honnørbillett etter punktene a) b) eller c). Registrerte partnere i samsvar med partnerskapsloven av 30.04.1993 gis honnørrabatt på samme vilkår som ektefeller.
 • Personer som reiser i følge med en person som fremviser legitimasjonskort, der kommunen har bekreftet at vedkommende har behov for en eller flere ledsagere, reiser gratis. Dette gjelder både ved reiser uten bil og som passasjerer i ordinær bil

Dersom ledsager er fører av kjøretøyet, inngår ledsager i prisen for kjøretøyet som det skal beregnes ordinær takst for.

Den som krever honnørbillett skal legitimere seg med gyldig identitetskort. Som gyldig identitetskort for personer over 67 år regnes pass, førerkort, bankkort og Postens identitetskort.

Vernepliktige mannskaper (korporaler og menige) betaler barnetakst i ferjesamband hvor det fortsatt er passasjerbetaling. Det gis ikke ytterligere rabatt.

Takst for vernepliktige gjelder for reiser på riksvegferjesamband, herunder også innkallingsreiser, tjenestereiser, permisjonsreiser som Forsvaret betaler og dimisjonsreiser.

Innkallingsbrev eller Forsvarets identitetskort er eneste godkjente bevis for å oppnå takst for vernepliktige.

Verdikort

Verdikort kan ikke lengre benyttes. For å motta rabatt må det nå opprettes avtale med «AutoPASS for ferje forskuddsavtale». Les mer om forskuddsavtalen her.

Storbrukerkort

Storbrukerkort kan ikke lengre benyttes. For å motta rabatt må det nå opprettes avtale med «AutoPASS for ferje forskuddsavtale». Les mer om forskuddsavtalen her. 

Refusjon

Du kan få restbeløp utbetalt. For mer informasjon om dette, vennligst kontakt ferjesambandet som opprinnelig utstedte kortet.

Norled

Fjord1

Torghatten Trafikkselskap

FosenNamsos Sjø

Fullprisfakturering

I tråd med myndighetenes retningslinjer om smittevern i forbindelse med koronapandemien, ble det bestemt at manuell billettering og betaling opphører på ferjene. Dette er for å unngå smittespredning mellom personell og passasjerer.

I stedet for manuell billettering blir det nå tatt bilde av kjøretøyets registreringsnummer, og faktura sendes til kjøretøyets eier som registrert i Kjøretøyregisteret.

Dersom du er registrert som leasing-taker i Kjøretøyregisteret, vil vi sende faktura direkte til deg. Dersom du ikke er det, vil faktura gå til leasingselskapet.

Dersom du har fått en faktura du mener ikke er riktig, ber vi deg om å kontakte oss slik at vi kan undersøke dette. Du kan kontakte oss på telefon 55 30 00 00, eller via vårt kontaktskjema.

Vi fakturerer personen som i Kjøretøyregisteret er registrert som kjøretøyets eier på datoen ferjereisen fant sted.

For spørsmål vedrørende ferjesamband

Ved følgende spørsmål, vennligst kontakt det enkelte samband: 

 • Avgangstider
 • Driftsmeldinger (forsinkelser, innstilt ferje, etc.)
 • Konkret pris på den enkelte ferjereise
 • Manuell betaling for ferjereise
 • Refusjon av saldo på gammelt verdikort eller storbrukerkort

Her finner du oversikt over det enkelte ferjesamband

For ytterligere spørsmål, vennligst kontakt kunderservice