Hvordan betale?

Hvilken rabatt får jeg?

Rabatt ved kun AutoPASS-brikke

AutoPASS-kunder med gyldig AutoPASS-brikke, men uten egen AutoPASS-ferjekonto, får 10% rabatt på ferjesamband inkludert i ordningen som tilbyr betaling med AutoPASS-brikke.

Rabatt ved egen AutoPASS-ferjekortavtale med forskuddsbetaling

AutoPASS-ferjekonto er en nettbasert selvbetjeningsløsning som håndterer alle ferjetransaksjoner, uavhengig av om det betales med AutoPASS-brikke eller det nye AutoPASS-ferjekortet. Ved å betale inn et forskuddsbeløp, får man høyere rabatt ved overfart:

  • Privatkunder: 50% rabatt
  • Firmakunder: 40% rabatt

For å få rabatt, forutsetter det at forskuddsbeløp er innbetalt. Vi gjør oppmerksom på gebyr kr. 50 per AutoPASS-ferjekort. Man må ha ett AutoPASS-ferjekort per kjøretøy.

Hva må jeg betale på forskudd?

Privatkunder kan knytte to kjøretøy til en forskuddsavtale, og betaler ett forskuddsbeløp. På firmaavtaler kan man legge til ubegrenset med kjøretøy, og må betale ett forskudd per kjøretøy.

  • Forskudd klasse 1 (kjøretøy fra 0 – 8 meter) kr. 3 400
  • Forskudd klasse 2 (kjøretøy fra 8,01 – 17,50 meter) kr. 13 500
  • Forskudd klasse 3 (kjøretøy over 17,51 meter) kr. 25 600

Manuell betaling

Man kan betale manuelt på ferje/ferjeleie som tidligere, men får da ingen rabatt.