Hvordan betale?

Hvordan betaler jeg forskudd for å få rabatt?

Når du tegner avtale for å få AutoPASS-ferjekonto, vil du få spørsmål om hvordan du vil betale inn ditt forskuddsbeløp. Privatkunder kan velge mellom e-post og post, og firmakunder kan velge mellom e-post, post og EHF (krever at firma er registrert i ELMA-registeret).

Ved innbetaling kan man registrere eFaktura-avtale med AutoPASS for ferje. Faktura vil da sendes direkte til din nettbank.

Du vil motta varsel med betalingsinformasjon for ny forskuddsinnbetaling når saldo er nede i 25% av forskuddsbeløp.

Hva må jeg betale på forskudd?

Privatkunder kan knytte to kjøretøy til en forskuddsavtale, og betaler ett forskuddsbeløp. På firmaavtaler kan man legge til ubegrenset med kjøretøy, og må betale ett forskudd per kjøretøy.

Forskuddsbeløp fra og med 01.01.2020:

  • Forskudd klasse 1 (kjøretøy fra 0 – 8 meter) kr. 3 600
  • Forskudd klasse 2 (kjøretøy fra 8,01 – 17,50 meter) kr. 14 300
  • Forskudd klasse 3 (kjøretøy over 17,51 meter) kr. 27 100

Hvilken rabatt får jeg?

Rabatt ved kun AutoPASS-brikke

AutoPASS-kunder med gyldig AutoPASS-brikke, men uten egen AutoPASS-ferjekonto, får 10% rabatt på ferjesamband inkludert i ordningen som tilbyr betaling med AutoPASS-brikke.

Rabatt ved egen AutoPASS-ferjeavtale med forskuddsbetaling

AutoPASS-ferjekonto er en nettbasert selvbetjeningsløsning som håndterer alle ferjetransaksjoner, uavhengig av om det betales med AutoPASS-brikke eller det nye AutoPASS-ferjekortet. Ved å betale inn et forskuddsbeløp, får man høyere rabatt ved overfart:

  • Privatkunder: 50% rabatt
  • Firmakunder: 40% rabatt

I de ferjesamband hvor det er passasjerbetaling, vil man oppnå 17% rabatt på personbillett.

For å få rabatt, forutsetter det at forskuddsbeløp er innbetalt. Vi gjør oppmerksom på gebyr kr. 50 per AutoPASS-ferjekort. Man må ha ett AutoPASS-ferjekort per kjøretøy. AutoPASS-ferjekort vil først sendes når innbetaling av forskuddsbeløp er mottatt.

Vi gjør oppmerksom på at på firmaavtaler kreves det 10% igjen av forskuddsbeløp for at avtalen skal være gyldig. 

Manuell betaling

Man kan betale manuelt på ferje/ferjeleie som tidligere, men får da ingen rabatt.