Endring i billetteringsmetoder grunnet den pågående koronapandemien

NB: Ved spørsmål om billettpriser, rutetider og ferjedrift, se informasjon hos den enkelte ferjeoperatør som trafikkerer de ulike ferjesambandene. For oversikt over operatører og deres ferjesamband, klikk her.

Billetteringsmetoder

Som et tiltak for å hindre spredning av koronasmitte ble all manuell billettering på riksvegferjene – inkludert betaling med AutoPASS-ferjekort – stanset søndag 15. mars. Flere fylkesveg-ferjesamband gjorde det samme. Fra og med mandag 6. april ble billettering gjenopptatt.

Billettering vil dermed nå kunne skje på ulike måter. Hovedsakelig vil det 1) ikke billetteres manuelt og 2) være gratis for passasjerer å reise. Dette gjelder både dem som er passasjerer i et kjøretøy og dem som kommer til ferjekaien på andre måter.

NB: På ferjesamband som fra før benytter AutoPASS-brikke som betalingsløsning, vil ikke trafikanter oppleve forskjell. På øvrige ferjesamband vil kjøretøyets registreringsnummer avbildes med kameraregistering, eller registreres skriftlig av billettør.

Trafikanter som har en rabattavtale med AutoPASS for ferje eller et bompengeselskap vil få rabattene sine i henhold til disse avtalene. Trafikanter som ikke har en rabattavtale må betale fullpris for ferjereiser, og vil få en faktura i posten uten fakturagebyr.

Stortinget har godkjent ordningen med hjemmel til behandling av nødvendige persondata i midlertidig forskrift om billettering på ferje.

Det finnes noen unntak hvor de billetterer manuelt med AutoPASS-ferjekort, eller med kort/kontant, samt krever passasjerbetaling. Disse er:

Abelnes – Andabeløy
Launes – Kvellandstrand
Fogn – Judaberg – Nedstrand – Jelsa
Breistein – Valestrand
Skei – Gutvik
Florabassenget
Kaupanger – Frønningen
Ortnevik – Måren – Nordeide

Priser og forskudd

Stortinget fattet i vår vedtak om at billettprisene på riksveg-ferjesambandene skulle reduseres i forbindelse med koronapandemien. Flere fylker fattet tilsvarende vedtak for fylkesveg-ferjesambandene. Prisene er nå satt tilbake til ordinære takster.

Fra og med 01.07.2020 er forskuddsbeløpene for «AutoPASS for ferje forskuddsavtale» satt tilbake til ordinære takster i henhold til vedtak fra Storting og fylker.

Ordinære forskuddsbeløp er fra og med 01.07.2020:

  • Forskudd klasse 1 (kjøretøy fra 0 – 8 meter) kr. 3 600
  • Forskudd klasse 2 (kjøretøy fra 8,01 – 17,50 meter) kr. 14 300
  • Forskudd klasse 3 (kjøretøy over 17,51 meter) kr. 27 100

Moms er redusert fra 12% til 6% etter vedtak fra Stortinget.

På alle riksvegsamband og de fleste fylkesvegsamband er AutoPASS-regulativet for ferjetakster tatt i bruk. Unntak som fortsatt billetteres etter Riksregulativet er:

Agder
Abelnes – Andabeløy
Launes – Kvellandstrand

Rogaland
Fogn – Judaberg – Nedstrand – Jelsa
Mekjarvik – Kvitsøy

Vestland
Breistein – Valestrand
Florabassenget
Kaupanger – Frønningen
Ortnevik – Måren – Nordeide

Trøndelag
Skei – Gutvik

Moms er også på disse sambandene redusert fra 12% til 6% etter vedtak fra Stortinget.

Til informasjon, var reduserte forskuddsbeløp fra 08.04.2020 til 30.06.20:

  • Forskudd klasse 1 (kjøretøy fra 0 – 8 meter) kr. 1 200
  • Forskudd klasse 2 (kjøretøy fra 8,01 – 17,50 meter) kr. 4 800
  • Forskudd klasse 3 (kjøretøy over 17,51 meter) kr. 9 000