Endring i billetteringsmetoder grunnet den pågående COVID-19-pandemien

Billetteringsmetoder

Som et tiltak for å hindre spredning av korona-smitte ble all manuell billettering på riksvegferjene (inkludert betaling med AutoPASS-ferjekort) stanset søndag 15. mars, og flere fylkesveg-ferjesamband gjorde det samme. Fra og med mandag 6. april ble billettering gjenopptatt.

Billettering vil nå kunne skje på ulike måter. Hovedsakelig vil det 1) ikke billetteres manuelt og 2) være gratis for passasjerer å reise. Dette gjelder både dem som er passasjerer i et kjøretøy og dem som kommer til ferjekaien på andre måter.

På ferjesamband som fra før benytter AutoPASS-brikke som betalingsløsning vil ikke trafikanter oppleve forskjell. På øvrige ferjesamband vil kjøretøyets registreringsnummer avbildes med kameraregistering, eller registreres skriftlig av billettør.

Trafikanter som har en rabattavtale med AutoPASS for ferje eller et bompengeselskap vil få rabattene sine i henhold til disse avtalene. Trafikanter som ikke har en rabattavtale må betale fullpris for ferjereiser, og vil få en faktura i posten uten fakturagebyr.

Stortinget har godkjent ordningen med hjemmel til behandling av nødvendige persondata i midlertidig forskrift om billettering på ferje.

Det finnes noen unntak hvor de billetterer manuelt med AutoPASS-ferjekort, eller med kort/kontant, samt krever passasjerbetaling:

Abelnes – Andabeløy
Launes – Kvellandstrand
Fogn – Judaberg – Nedstrand – Jelsa
Breistein – Valestrand
Skei – Gutvik
Florabassenget
Kaupanger – Frønningen
Ortnevik – Måren – Nordeide

Priser og forskudd

Fra og med 01.07.2020 er forskuddsbeløpene for «AutoPASS for ferje forskuddsavtale» satt tilbake til ordinære takster i henhold til vedtak fra Storting og fylker.

Forklaring: Stortinget fattet i vår vedtak om at billettprisene på riksveg-ferjesambandene skulle reduseres i forbindelse med COVID-19. Flere fylker fattet tilsvarende vedtak for fylkesveg-ferjesambandene. Prisene ble fra og med 01.07.2020 satt tilbake til ordinære takster.

På alle riksveg-ferjesamband og de fleste fylkesveg-ferjesamband er AutoPASS-regulativet for ferjetakster tatt i bruk. Unntak som fortsatt billetteres etter Riksregulativet er:

Stortinget fattet vedtak om at billettprisene på riksvegferjer skulle reduseres i forbindelse med COVID-19. Flere fylker fattet tilsvarende vedtak. Dette medførte at prisene på ferjereisene vil være andre enn de trafikantene er vant til. Siden det var kort tid fra vedtak til iverksettelse av tiltaket er det ikke sikkert at alle prislister er oppdatert i tide, men reisen vil bli belastet med riktig pris i forhold til den aktuelle takstmyndighetens vedtak. Vi ber om forståelse for dette.

Fra 01.juli 2020 ble prisene justert tilbake til ordinært nivå.

På alle riksvegsamband og de fleste fylkesvegsamband er AutoPASS-regulativet for ferjetakster tatt i bruk. Unntak som fortsatt billetteres etter Riksregulativet er:

Agder
Abelnes – Andabeløy
Launes – Kvellandstrand

Rogaland
Fogn – Judaberg – Nedstrand – Jelsa
Mekjarvik – Kvitsøy

Vestland
Breistein – Valestrand
Florabassenget
Kaupanger – Frønningen
Ortnevik – Måren – Nordeide

Trøndelag
Skei – Gutvik

Moms er også redusert fra 12% til 6% etter vedtak fra Stortinget.

NB! Forskuddsbeløp på AutoPASS-ferjeavtale ble midlertidig satt ned fra 08.04.2020 da folk flest hadde lavere forbruk under korona-pandemien. Fra 01.07.2020 settes forskuddsbeløpene tilbake til ordinært beløp.

Ordinære forskuddsbeløp er fra og med 01.07.2020:

  • Forskudd klasse 1 (kjøretøy fra 0 – 8 meter) kr. 3 600
  • Forskudd klasse 2 (kjøretøy fra 8,01 – 17,50 meter) kr. 14 300
  • Forskudd klasse 3 (kjøretøy over 17,51 meter) kr. 27 100

Til informasjon, var reduserte forskuddsbeløp fra 08.04.2020 til 30.06.20:

  • Forskudd klasse 1 (kjøretøy fra 0 – 8 meter) kr. 1 200
  • Forskudd klasse 2 (kjøretøy fra 8,01 – 17,50 meter) kr. 4 800
  • Forskudd klasse 3 (kjøretøy over 17,51 meter) kr. 9 000

 

For priser og rutetider se informasjon hos det enkelte ferjeselskap som trafikkerer de ulike ferjesambandene. For oversikt over ferjesamband og deres operatører, se her.