Avtaletegning for personkort

Hvordan fungerer det?
  • Man oppretter egen avtale for personkort – disse legges ikke inn på eksisterende avtale. Man kan maksimalt ha to kort per avtale. Det er et kortgebyr på kr. 50 per kort.
  • Personkort kan kun brukes på personbilletter, hvor man oppnår 17% rabatt. Man kan ikke benytte kortene til å betale for kjøretøy. Man kan heller ikke legge inn brikker/kjøretøy på avtalen.
  • Forskuddsbeløpet er kr. 400 per avtale.
  • Det vil i en overgangsperiode ikke være mulig å logge seg inn på personkortavtale på våre nettsider – men dette kommer snart på plass. I mellomtiden kan du kontakte AutoPASS for ferje på telefon 55 30 00 00, eller via vårt kontaktskjema, dersom du har spørsmål eller vil foreta endringer.
Trykk her for å opprette personkortavtale.