Velkommen til AutoPASS for ferje

Betalingskonseptet «AutoPASS for ferje» har erstattet den gamle ordningen med verdikort og storbrukerkort, og er en landsomfattende avtale (med visse unntak, se Ferjesamband). Det blir etablert en overgangsordning som gir mulighet for å benytte gamle verdikort og storbrukerkort en stund inn i 2019. Les mer om dette på Spørsmål og svar på «Hva gjør jeg med mitt gamle ferjekort»?

Du kan nå opprette avtale med AutoPASS for ferje. Bestiller du AutoPASS-ferjekort vil dette tilsendes pr. post. Vi gjør oppmerksom på at forskuddsbeløp må være innbetalt før avtalen er gyldig.

Motta informasjon på e-post

Legg inn e-postadressen din her og motta melding med nyhetsoppdateringer